Innbyggere i Luhansk bedt om å evakuere umiddelbart