Russland innfører sanksjoner mot Zuckerberg og Harris

foto