SV vil ha en «dyrtidspakke» på 8,6 milliarder kroner