Store problemer med nytt helsesystem – Kjerkol vil ikke gripe inn

foto