Veitilsynet undersøker alle bommer på riksveiene etter dødsulykke