Etat i Oslo kommune brukte over hundre tusen kroner på luksustur