Flere foreslår å oppkalle gate etter Shabana Rehman

foto