Kong Carl Gustaf mener fortsatt sønnen burde vært tronarving

foto