VG: Kontrollutvalg åpner sak om oppsigelsen av politibetjent