Lagmannsretten skjerpet straffen til overgrepsdømt mann