Ukraina sier Russland angriper forsyningslinjer for vestlige våpen