Statsforvalteren sier nei til vaksinekrav offshore