Bymiljøetaten i Oslo: Nullutslippssone kan tidligst innføres fra 2025

foto