Flere familier ber Røde Kors om hjelp til vinterferien

foto