Faktisk.no: Nei, sveitsere får ikke 200 franc for å angi naboen