Høyre: Regjeringens innsats mot strømkrisen ikke god nok