Omsorgsleverandøren Stendi anker deler av dom

foto