Høye gasspriser ga historisk høyt handelsoverskudd i fjor

foto