Norsk Kjernekraft AS vil bygge kjernekraftverk i Halden