Håkon Skulstad vil fortsette som assisterende politidirektør

foto