Aasland slår tilbake mot Borten Moe – avviser kraftsløseri

foto