Wennesland: Israel viser ingen vilje til å etterleve FN-resolusjon

foto