Vedum: Lakseskatten gjelder ikke der det nå permitteres