Opposisjonen reagerer på statsrådens idrettsgrep: – Basert på feil forutsetninger

foto