Regjeringen varsler konkrete planer for å redusere strømbruken i bygg

foto