Regjeringen vil ha ordning for å la bedrifter søke støtte til energisparetiltak