Gjenopptakelseskommisjonen på befaring på Orderud gård

foto