Ofrene etter Kielland-ulykken krever kompensasjon fra staten

foto