Direktorat forsvarer tog-oppsplitting – mener ett selskap kan gi færre reisende

foto