Oslo kommune innfører gratis Aks for fjerdeklassinger

foto