Bane Nor fortsetter testkjøringen på Follobanen

foto