Generalsekretæren i Foreningen for barnepalliasjon er sagt opp av styret

foto