Norge produserte mer gass enn forventet i 2022

foto