Huitfeldt: – Må samarbeide med Egypt tross menneskerettsbrudd

foto