Oslo kommune forbyr graving i område etter kvikkleirefunn

foto