Russere fortsetter å komme til Norge: – Lang kø på russisk side av grensa

foto