Flere reiser kollektivt, men fortsatt færre enn før pandemien

foto