Bergen kommune utsetter investeringer i 2023

foto