Seks tiltalt for grov hvitvask av koronamidler

foto