Skyhøye kostnader for forvaringsdømte på prøveløslatelse