Gerd-Liv Valla skal lede EU-kritisk energikommisjon

foto