Utlendingsnemnda gjenopptar behandlingen av Afghanistan-saker

foto