Politimester: Burde informert statsadvokaten om Baneheia-opplysninger