Finner fortsatt ikke grunnen til jordfeil på Oslo S

foto