Russland avviser at mobiliseringen omfatter en million reservister