Boringen av tunnelen som skal sikre Oslos vannforsyning, er i gang

foto