Barneombudet venter grundig gjennomgang etter dødsfallene i Spydeberg

foto