Kraftig eksplosjon på restaurant i Stockholm

foto