Ni samiske film- og TV-prosjekter presenteres på TIFF: – Det er vår tid nå

foto