Signalfeilen på toglinjen mellom Asker og Lier er rettet